Colofon

Over het NIMH

Het NIMH is een zelfstandig wetenschappelijk kennis-, onderzoeks- en documentatiecentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis. Het instituut publiceert wetenschappelijke studies, verzorgt onderwijs aan militaire opleidingsinstituten en universiteiten, en maakt zijn verworven kennis en audiovisueel bezit toegankelijk voor een breed publiek.
Voor meer informatie en contactgegevens, zie: www.defensie.nl/nimh

Projectleden

dr. Ellen Klinkers
drs. Linda Terpstra

Projectleider

Maaike van der Kloet MA

Web- en bureauredactie

Maaike van der Kloet MA

Cartografie

Erik van Oosten, NIMH

Met medewerking van

Tessa Mulders
Erik van Oosten

Met dank aan

Bedrijven, organisaties, instellingen

Met dank aan

Privépersonen

Copyright

Van de teksten en NIMH-kaarten op deze website rust het copyright bij het NIMH. Deze mogen niet worden hergebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het NIMH. Van de afbeeldingen op deze website is de bron vermeld achter het bijschrift. Het copyright daarvan berust bij de genoemde bron. Op de foto’s met als bron NIMH is de Creative Commons zero-verklaring (CC0) van toepassing. Het NIMH stelt er in dat geval wel prijs op als bij hergebruikt beeldmateriaal (foto en video) de naam ‘Nederlands Instituut voor Militaire Historie’ als bron wordt vermeld.
De volgende rechten worden door de Creative Commons zero-verklaring niet gewijzigd en blijven dus van kracht:

– Octrooirechten en merkrechten.
– Rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website, dan wel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht.

Disclaimer

De meningen en opvattingen die in deze publicatie worden uitgesproken, zijn en blijven voor de verantwoordelijkheid van de desbetreffende auteur. Zij geven niet noodzakelijkerwijs de mening weer van de minister van Defensie.

Het NIMH besteedt veel aandacht en zorg aan de informatie. Toch kan het voorkomen dat deze onjuistheden en onvolkomenheden bevat. Het NIMH aanvaardt geen aansprakelijkheid, verplichtingen of verantwoordelijkheid voor enige schade ten gevolge van het gebruik of verspreiden van de informatie of als gevolg van technische gebreken.

Het NIMH heeft getracht alle rechthebbenden van het gebruikte materiaal te achterhalen. Mochten personen of instanties desondanks van mening zijn dat rechten niet zijn gehonoreerd, dan kunnen zij zich wenden tot het instituut (nimh@mindef.nl).

Toegankelijkheid

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Ook deze website gaat uit van de zogeheten Webrichtlijnen en doet al het (redelijkerwijs) mogelijke deze toe te passen. Online kaarten, niet bedoeld voor navigatietoepassingen, zijn uitgezonderd van de genoemde webrichtlijnen. Zie hier de Toegankelijkheidsverklaring.

Privacy

Als u zich heeft opgegeven voor de Nieuwsbrief, zal het NIMH uw e-mailadres gebruiken om u berichten te sturen over nieuwe ontwikkelingen op deze website. U kunt zich hiervoor op ieder moment weer afmelden onderaan de Nieuwsbrief.

Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Telefoon

088- 951 6655