Van Imhoff-onderzoek tijdens de ‘Dag van de Militaire Geschiedenis’

Op zaterdag 8 oktober 2022 vond de ‘Dag van de Militaire Geschiedenis’ plaats. Het NIMH was dit jaar themapartner van de Maand van de Geschiedenis, het grootste geschiedenisevenement van Nederland. De Dag van de militaire Geschiedenis vond plaats op de Frederikkazerne in Den Haag.

Het thema was ‘Wat een ramp!’. Met haar onderzoek, collecties en publicaties sluit het NIMH goed aan bij dit thema. Want wat is er rampzaliger dan oorlog? Is oorlog eigenlijk niet een opeenstapeling van kleine en grote rampen voor iedereen die er mee te maken heeft?

Dat geldt natuurlijk bij uitstek voor de ramp met de Van Imhoff. Onderzoekers Ellen Klinkers en Linda Terpstra verzorgden twee goed bezochte lezingen. Na afloop werd goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de onderzoekers.

Journalist Hans Hemmes schreef n.a.v. de lezing een mooi artikel over de ramp met de Van Imhoff dat begin november in de rubriek ‘Gedane Zaken’ in AD | De Haagse Courant verscheen (lees het artikel onder de video).

In de video die van de Dag van de Militaire Geschiedenis is gemaakt komt Maaike van der Kloet aan het woord over het onderzoek: