Kick-off Van Imhoff-onderzoek

Op 30 augustus 2022 presenteerden Maaike van der Kloet en Ellen Klinkers het onderzoek naar de ondergang van de Van Imhoff. Gekozen was voor een passende locatie: een mooie zaal in Museum Sophiahof: Van Indië tot nu.

De bijeenkomst was in het bijzonder georganiseerd voor nabestaanden en andere betrokkenen om hen als eerste in te lichten over de plannen voor dit onderzoek. Naast nabestaanden waren ook de advocaat Liesbeth Zegveld en documentairemaker Foeke de Koe aanwezig. Foeke de Koe heeft samen met Kees Schaap in 2017 documentaire De ondergang van de Van Imhoff gemaakt voor BNNVARA. Deze documentaire maakte veel los onder nabestaanden en vormde, mede dankzij nabestaanden die advocaat Liesbeth Zegveld hadden ingeschakeld, één van de aanleidingen voor dit onderzoek.

Tijdens deze bijeenkomst is uitvoerig ingegaan op de focus van het onderzoek, die zich niet alleen richt op de ramp zelf, maar ook op de voorgeschiedenis en gevolgen daarvan voor de achtergebleven familieleden, geplaatst in een politiek, militair en juridische context. Het is nadrukkelijk de opzet van dit project om in dialoog blijven met betrokkenen en open te staan voor vragen en suggesties uit de groep nabestaanden. Achteraf hebben alle aanwezigen informeel met elkaar gesproken en werden de eerste ideeën uitgewisseld. Er leven verschillende vragen en emoties onder betrokkenen. Wij kijken uit naar een vruchtbare en dynamische dialoog gedurende dit onderzoek.