Tong Tong Fair

Op donderdag 8 september vormde de ondergang van de Van Imhoff onderwerp van gesprek op de Tong Tong Fair in Den Haag. Onderzoekers Maaike van der Kloet en Linda Terpstra werden op het podium in Studio Tong Tong geïnterviewd door Jan Hoffenaar, hoogleraar Militaire Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

Voor een volle theaterzaal werd gesproken over de Duitse gemeenschap in de jaren 1930, de aanloop tot de ramp, de fatale gebeurtenissen op en kort na 19 januari 1942 en de jarenlange nasleep van de ondergang van de Van Imhoff.

Op een vraag van Hoffenaar wat dit onderzoek nog toe kan voegen aan al die boeken en artikelen die er al over die fatale dag in 1942 zijn geschreven, antwoorden de onderzoekers dat zij de ondergang van de Van Imhoff voor het eerst in een bredere, militaire, politieke, juridische en maatschappelijke context zullen plaatsen. “Wij geven bovendien expliciet aandacht aan de slachtoffers van de ramp en hun nabestaanden”, vertelde Maaike van der Kloet. “Het onderzoek zal afwisselend inzoomen op persoonlijke situaties en vervolgens ‘uitzoomen’ en die gebeurtenissen in een breder perspectief plaatsen. Wie waren deze mannen? Waarom waren zij geïnterneerd? Waar gingen ze heen (en waarom)? En hoe verging het hun gezinnen in en na de oorlog?”

Naast uitgebreid literatuur- en archiefonderzoek in binnen- en buitenland zal er met veel verschillende mensen, zowel nabestaanden als anderen, over de gebeurtenissen worden gesproken. Daardoor zullen nieuwe ideeën, andere inzichten en perspectieven naar voren komen. “We hopen dat de nabestaanden van de slachtoffers dit onderzoek en straks de resultaten ervan als erkenning zullen zien,” vertelde Linda Terpstra. “Dit was mijn (groot-)vader, broer, oom of neef: hij was geen misdadiger, hij was geïnterneerd om zijn Duitse nationaliteit en heeft dat uiteindelijk met de dood moeten bekopen.”

Om de individualiteit van de slachtoffers nog verder te benadrukken is er voor gekozen een digitale herinneringsplek in te richten. Op de website www.van-imhoff.com worden portretten van de slachtoffers geplaatst met een korte biografie. Uiteraard zal het onderzoek zich ook uitstrekken tot Duitsland en Oostenrijk waar ook op traditionele en sociale media aandacht zal worden gegeven aan dit onderzoek in de hoop dat ook daar nabestaanden contact zullen zoeken om hun verhaal te doen.

Aansluitend had het publiek de gelegenheid vragen te stellen aan de onderzoekers.