Oskar Rohde

Oskar Rohde

Oskar Wilhelm Henry Rohde was een gepensioneerd militair van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Hij werd geboren op 23 februari 1883 in Hannover, als kind van Henry Rohde en Henriette Grosse. In Duitsland vervulde hij zijn dienstplicht van 1904 tot 1906. Hierna vertrok hij naar Nederland, waar hij tekende om dienst te nemen bij de koloniale troepen. In 1908 trad hij zodoende als vrijwilliger in dienst bij het KNIL. Zijn militaire carrière duurde tot 1927, toen hij met eervol ontslag ging met de eindrang adjudant onderofficier schrijver. In 1918 was hij te Koeta Radja (Aceh) getrouwd met Cornelia Timbuling, ook wel Nelie of Nelly genoemd. Zij was waarschijnlijk van Menadonese afkomst. In 1928 krijgen zij een zoon: Hermann Wilhelm Rohde, die ook in militaire dienst ging in Nederlands-Indië en later in Nederland korpsadjudant werd van het Korps Commandotroepen in Roosendaal.

Oskars twee kleinzoons volgden hun vaders en grootvaders voetsporen en traden eveneens in militaire dienst, waarmee zij de derde generatie militairen in de familie Rohde zijn. Beide kleinzoons hebben zelfs, geheel in familietraditie de rang van adjudant bij de Koninklijke Landmacht en bij de Koninklijke Luchtmacht. Inmiddels is een kleinzoon bevorderd tot eerste luitenant bij de Koninklijke Landmacht. 

Bron afbeelding: privébezit familie Rohde

  • Naam: Oskar Rohde
  • Geboren: 23 februari 1883
  • Geboorteplaats: Hannover
  • Getrouwd met Cornelia Timbuling
  • Kinderen: Hermann Wilhelm Rohde
  • Werk: militair van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL)